×

Traum

Lys.mur, 2022

Tekst: Anne Kølbæk Iversen

To personer ligger i tæt omfavnelse på en strand. Begges ansigter er skjult under håret fra personen, der ligger øverst, og det er svært at se, hvor den ene krop begynder og den anden slutter. De to kroppe udgør en skulpturel form; en sammenstilling af ben, arme, hænder, mave og bryst. Det er svært at afgøre karakteren af omfavnelsen, ligesom det ikke bliver klart, hvad der kan have fundet sted eller skal til at finde sted på hver side af dette øjeblik: er her tale om en intim omfavnelse mellem to elskende? En udmattelse efter en forløsning? Eller en mere voldsom holden fast i et ønske om at komme endnu tættere på hinanden, ind i hinanden?

Videoværket Traum tager udgangspunkt i traumet som et sår eller spaltning af subjektet, der opstår ved gentagelsen af den smertefulde eller voldsomme hændelse, som forårsagede traumet. I traumet ligger en gentagelsestvang, det at erindringen og følelsen knyttet til den traumatiske hændelse bliver ved med at vende tilbage – som et fremmedlegeme der bliver ved med at have magt over og agere i subjektet. Traumet er også knyttet til det uudsigelige, forstået som det man ikke kan finde ord for, fordi der er en blokering i subjektet der ikke tillader adgang til det stof som har samlet sig omkring traumet, eller forstået som noget der ikke kan eller må siges, fordi ingen vil lytte til det. Det fortrængte viser sig derfor måske i drømme eller som voldsomme følelsesmæssige eller kropslige reaktioner. Drøm og traume er forbundet på flere måder. For dem der har glemt og fortrængt et traume kan genkaldelsen af det virke som genkaldelsen af en drøm, som noget der er sket for en anden. Freud og Breuer beskriver i deres studier i hysteri (1893-5), hvordan der kan være en symbolsk forbindelse mellem traumet og symptomerne på samme måde som fortrængt indhold kan komme symbolsk til udtryk i drømmen. De præsenterer også, hvad de kalder den katharsiske metode eller teknik, der indeholder en detaljeret genfortælling af det fortrængte traumatiske indhold og en gennemspilning af den følelsesmæssige reaktion. De understreger her vigtigheden af at genkalde sig traumet såvel sprogligt som affektivt og bringe både erindringen og følelserne op til overfladen. I videoen er der optagelser af vandet, havet, der både kan bære kroppen og fuldstændigt oversvømme og omslutte den.   

Traum kredser om nogle af de dilemmaer og ambivalenser, der knytter sig til seksualiteten som både en fysisk udfoldelse og et udtryk for forestillinger, fantasier og begær. En del af videoen består af eksplicitte optagelser af et samleje mellem to personer, filmet nedefra og i close-up. Beskæringerne gør at man kun ser skuespillernes kønsdele og kan ane konturerne af et lår, en arm eller en overkrop, men aldrig ser deres ansigter. De er på den måde reduceret til kroppe og organer, og en eventuel indlevelse i følelser, fantasier og forestillinger afhænger af beskuerens egen forestillingskraft. 

I stil med typiske pornografiske billeder og videoer viser optagelserne meget direkte den seksuelle udfoldelse, men samtidig rejser videoen spørgsmålet, hvor det seksuelle egentlig befinder sig og hvad det består af? Selvom sex og seksualitet kan synes at være noget af det mest naturlige der findes, er det samtidig også utroligt konstrueret og styret af både individuelle og kollektive forestillinger og konventioner.

Den mere eller mindre mekaniske penetration af først kvindens anus og senere hendes vagina samt mandens udløsning kan anskues som elementer af et seksuelt manuskript, der viser at et seksuelt møde har fundet sted. Men hvilken type interaktion der mere præcist er tale om, og hvad der har været investeret i og opnået gennem akten hos de involverede parter, giver videoen ikke noget svar på. Selvom de eksplicitte sekvenser låner fra en hardcore pornografisk referenceramme adskiller den sig også ved at være filmet i sort/hvid og 3D, ved ikke at have en lydside der understreger ophidselsen, men kun stumt at gengive samlejet og ved ikke at vise et cum shot, men i stedet lade manden komme inden i kvinden og bagefter langsomt trække sig ud og fjerne sig. 

Set fra et billedteoretisk perspektiv giver de eksplicitte sexscener i Traum anledning til at tænke nærmere over seksuelle billeders funktion i udviklingen og udfoldelsen af seksualitet. Etymologisk refererer pornografi til visuel repræsentation af prostitution, men bruges i dag primært om materiale, der er tilstræbt seksuelt stimulerende eller ophidsende. Ifølge Paul B. Preciado er det pornografiske billede karakteriseret ved dets evne til at stimulere biokemiske og muskulære mekanismer, der regulerer produktionen af nydelse. Pornografi er seksualitet forvandlet til iscenesat performance, til virtuel, digital information, og det pornografiske billede er et kropsliggjort (embodied) billede, der på den ene side indfanger den afbildede krop i en erotiseret repræsentation og på den anden side præsenterer sig som krop for beskueren. Det pornografiske billede befinder sig derfor i en spænding mellem nærhed og distance: det er på én gang et distanceret billede på en intim relation eller situation og et billede med en – i det mindste tilstræbt – direkte effekt på betragteren udlevet i en privat situation. 

Vi er vant til at anskue den seksuelle akt som kulminationen på et begær eller en lyst, der driver eller trækker os mod en partner. Den franske psykoanalytiker Jacques Lacan beskriver begæret som en mangel, som subjektet søger at få opfyldt og tilfredsstillet, men som aldrig kan udtømmes. Begæret er derfor enormt produktivt, fordi det tvinger subjektet til hele tiden at være rettet mod det begærede, som samtidig konstant forskyder sig. Ifølge Lacan indeholder subjektets begær et ubevidst ønske rettet mod den andens begær, dvs. at være objekt for den andens begær. Men dette ønske om at den anden kan opfylde begæret kan aldrig fuldstændigt imødekommes, fordi der altid vil være en gådefuld rest, noget af såvel subjektets eget som den andens begær, der ikke kan indfanges. 

Bølgernes rytmiske rullen forplanter sig til kroppen ikke mindst hjulpet på vej af lydsporet, der er bastungt og mørkt. Med 3D-effekten optegner værket et rum, man kan træde ind i, hvor billederne bliver til former, man kan følge og næsten føle. Uden 3D-brillerne på flimrer de i rødt og blåt. Med sine drømmelignende sekvenser og tematiske anknytningspunkter giver Traum anledning til at bevæge sig rundt i det rum for at undersøge og skabe forbindelser mellem krop, begær og traumer. 

 

Referencer:
Lauren Berlant, “Trauma and Ineloquence,” Journal for Cultural Research, vol. 5 (2001): 41-58.
Josef Breuer og Sigmund Freud, Studien zur Hysterie (1895).
Paul B. Preciado, Testo Junkie. Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era (New York, Feminist Press, 2013).
Jacques Lacan, Écrits (Paris: Seuil, 1966).
Sharon M. Wasco, “Conceptualizing the Harm Done by Rape,” Trauma, Violence, and Abuse, vol. 4 (2003): 309-22.
Linda Williams, Porn Studies (Durham, NC: Duke University Press, 2004).
“Pornografi”, Den store Danske // ”Cum Shot” Wikipedia.

Traum3D video-projection 7.41 min, sound: Ane Trolle, Porn actors: Danske Misse, Carlos
The word trauma stems from Greek and means wound, and traum (German) means dream