Irina Valyavina er fraværende i dit liv. Hun er fraværrende fordi hun ikke findes. Hun giver hele tiden udtryk for at findes, men det gør hun ikke. Når man tror det er foran er det i virkeligheden bagved. Spejle der kaster lyset videre. Det er på den måde hun ikke findes. Der er ikke noget punkt i hende. Hun er det modsatte af minen og alligevel ikke. Minen er massiv. Den er et fravær som du rejser efter. Hvad er det for et sted? Det der suger findes på bunden, men der findes det alligevel ikke. Minen er en hvirvelstrøm fordi den er så dyb. Der sker noget med vinden. Det er en omvendt kegleform. Der er noget der suger, men det er ikke bare minen. Det er i relation med omgivelserne at den bliver sådan. Det punkt som minen er findes slet ikke i punktet.

Irina Valyavina  2019